back to home dude

Hình nhân người dơi 3

Hình nhân người dơi 3

về Hình nhân người dơi 3

Giúp hình nhân người dơi di chuyển vòng quanh thế giới của những chú chim xông lên! Sử dụng mạng lưới của bạn để đu qua các đường ống màu xanh lá cây và cố gắng mỗi lần một xa hơn. Bạn sẽ có thể đánh bại điểm cao của những chú chim?