back to home dude

Hình nhân đá bóng 2

Hình nhân đá bóng 2

về Hình nhân đá bóng 2

Nhặt những ngôi sao và di chuyển những quả bóng đỏ từ sân chơi trong trò chơi đá bóng này! Nhắm chuẩn và hoàn thành những cấp độ với ít lần sút nhất.