back to home dude

Hình nhân: Cuộc phiêu lưu

Hình nhân: Cuộc phiêu lưu

về Hình nhân: Cuộc phiêu lưu

Tiêu diệt hình nhân. Họ đã bị khóa trong một căn phòng bí mật cùng với một vũ khí nguy hiểm.