back to home dude

Hill Blazer Championship

Hill Blazer Championship

về Hill Blazer Championship

Bạn có muốn đua với những tay đua khác hay bạn muốn thể hiện một số mánh khoé bạn có? Dù theo cách nào đi nữa, hãy cố gắng về đích mà không đâm và thu thập các đồng xu cũng như kim cương trên đường đua. Nếu bạn muốn tăng tốc, hãy lên ga