back to home dude

Highway Zombies

Highway Zombies

Về Highway Zombies

Bạn đang bị mắc kẹt trong sa mạc với chiếc xe otô mini của mình. Bạn có hai lựa chọn: cố gắng để trốn thoát hoặc là bỏ mạng một mình nơi sa mạc. Tôi nghĩ phương án thứ nhất khả quan hơn. Hãy cố gắng tiêu diệt thậtcàng nhiều zombie trên đường đi. Với mỗi con zombie bạn tiêu diệt được, bạn sẽ giành được đồng tiền cứng. Có những đồng tiền này bạn sẽ nâng cấp được chiếc xe cũ kĩ của mình. Nghe thì rất có lợi kinh tế phải không?