back to home dude

Highway Pursuit 2

Highway Pursuit 2

Về Highway Pursuit 2

bắn chết tên cảnh sát đang theo đuổi chiếc xe tải sắt sao cho những tên tội phạm có thể tẩu thoát! Nâng cấp cho sức mạnh của bạn bằng cách mua thêm những vũ khí mới và vỏ sắt.