back to home dude

Highgrounds

Highgrounds

về Highgrounds

Bạn rơi vào một cuộc chiến và được chọn để trở thành người cầm đầu mới của cuộc chiến. Hãy tạo quân đội của riêng mình với khả năng tấn công mạnh. Bạn phải có chiến lược cụ thể để có thể thăng cuộc chiến.