back to home dude

Higher Higher Tetris

Higher Higher Tetris

về Higher Higher Tetris

xây một cái tháp cao nhất có thể với 66 viên gạch. Bạn phải xây cho thật vững, bởi vì những viên gạch có thể rơi xuống bất cứ khi nào!