back to home dude

High Up

High Up

về High Up

Bắn những mũi tên vào những quả bóng để làm cho những món quà rơi xuống đất! nếu Pucca trèo lên những bậc thang càng cao thì bạn sẽ đạt được càng nhiều điểm cao!