back to home dude

Hiệp sỹ

Hiệp sỹ

về Hiệp sỹ

Công chúa bị bắt cóc bởi con rồng ác độc và nhà vua ra lệnh cho bạn đi mang công chúa trở lại. Hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu, giết kẻ thù và lấy chìa khoá để mở những cánh cửa. Bạn có phải là một hiệp sỹ dũng cảm và giải cứu được công chúa.