back to home dude

Đồ Vật Bị Ẩn Giấu: Kho Báu Cướp Biển

Đồ Vật Bị Ẩn Giấu: Kho Báu Cướp Biển

Về Đồ Vật Bị Ẩn Giấu: Kho Báu Cướp Biển

Bạn là tay cướp biển Angrybeard. Tay cướp biển giận dữ nhất hành tinh. Angrybeard đã quá xỉn vì rượu rum đến mức quên mất đồ đạc ở đâu. Bạn có thể giúp thuyền trưởng tìm lại những món đồ không. Bạn có thể thấy những món đồ bị mất ở dưới màn hình. Chúc bạn may mắn.