back to home dude

Hexxagon

Hexxagon

về Hexxagon

Hãy cố gắng chinh phục sân chơi với những bước đi chiến thuật để di chuyển những con cờ màu đỏ vượt qua bàn cờ. Bạn có thể thu lấy quân cờ địch bằng cách đi vào những khu vực giao nhau với các quân cờ địch.