back to home dude

Hextris

Hextris

Về Hextris

quá buồn tẻ với trò xếp gạch cổ điển, hãy thử sức mình với một phiên bản mới cuả trò chơi này cùng những viên gạch mới và cấp độ cao hơn.