back to home dude

Hexagonator

Hexagonator

về Hexagonator

di chuyển những hình sáu cạnh cho đến khi tất cả những màu bên cạnh chạm vào nhau! Hãy cố gắng sử dụng càng ít lượt di chuyển càng tốt để đạt điểm cao. Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao trong cùng một cấp độ không nào?