back to home dude

Heroestick

Heroestick

về Heroestick

Gửi binh lính của bạn đến căn cứ của kẻ thù và tiêu diệt kẻ thù nào dám tiến gần đến khu vực của bạn! Nếu bạn càng giỏi trong trò chơi này, bạn sẽ có được càng nhiều đồng minh!