back to home dude

Hermie Heckles' Fun House

Hermie Heckles' Fun House

về Hermie Heckles' Fun House

hãy tìm ra những chiếc chìa khóa bị ẩn giấu. Kết nối những vật thề một cách khôn ngoan nhất để tìm ra phương án! Quyển sách manh mối sẽ yêu cầu giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong suốt trò chơi.