back to home dude

Henry Headshot: Quý ông

Henry Headshot: Quý ông

Về Henry Headshot: Quý ông

Giúp Henry trong những nhiệm vụ đầy thử thách và tiêu diệt những kẻ thù với phát súng bắn vào đầu! Núp sau những vật cản, lấy thêm đạn và tiêu diệt kẻ thù! Bạn có thể mở khóa tất cả những nâng cấp trong trò chơi này?