back to home dude

Help Papa Rob

Help Papa Rob

về Help Papa Rob

Hãy giúp Papa Rob tổng hợp những phát minh của ông ta lại với nhau. Nhóm những mảnh nhỏ vào đúng vị trí càng nhanh càng tốt.