back to home dude

Cứu Tôi

Cứu Tôi

Về Cứu Tôi

Người ngoài hành tinh nhỏ bé này đã bị lọt vào bẫy... xin hãy giúp cậu ấy, để những người bạn có thể đưa cậu ấy về nhà!