back to home dude

Hello Kitty City Adventure

Hello Kitty City Adventure

về Hello Kitty City Adventure

vào vai Hello Kitty và nhảy qua từng cấp độ! Thu nhặt những chiếc bánh nhỏ để ghi điểm cao hơn và đừng để kẻ thù đánh phải bạn. Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?