back to home dude

Hell Chopper

Hell Chopper

Về Hell Chopper

Chiếc xe này có một tài xế bằng bộ xương người. Liệu anh ta có thể hoàn thành trò chơi mà không bị đụng không nào?