back to home dude

Hell Archery 1

Hell Archery 1

về Hell Archery 1

Không có gì xảy ra trong địa ngục cả. Chỉ có một vấn đề. Tôi chán quá! Xem người đốt không có vui đâu. Nhưng tôi có cây cung và mũi tên với tôi. Bạn có muốn bắn với tôi không?