back to home dude

Helix, người cứu hộ trực thăng

Helix, người cứu hộ trực thăng

về Helix, người cứu hộ trực thăng

Trong trò chơi này, bạn đóng vai Helix, người cứu hộ máy bay trực thăng. Giải thoát mọi người, nhưng đừng để bị thương.