back to home dude

H.E.L.I.C.

H.E.L.I.C.

Về H.E.L.I.C.

Bạn là người lái máy bay của chiếc máy trực thăng chiến này. Bảo vệ căn cứ của bạn và loại bỏ kẻ thù.