Thể loại thấp hơn

Headless Zombie

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những trò chơi Headless Zombie hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1trò chơi Headless Zombie khác nhau, ví dụ như Zombie không đầu 1

Giúp zombie này để đạt được kết thúc của mỗi cấp độ! Bạn có thể để lại đầu của bạn để đi tắt như qua những trở ngại khác nhau. Bạn có thể giải quyết tất cả các câu đố theo cách này không?

Cuộc phiêu lưu

Gửi phản hồi