back to home dude

Hãy yêu nhau đi

Hãy yêu nhau đi

về Hãy yêu nhau đi

Bạn phải quyến rũ tất cả đàn ông. Hãy lấy cắp trái tim họ bằng cách chiếu ánh mắt laze vào họ. Tuy nhiên, có khả năng là bạn sẽ đụng người phụ nữ khác.