back to home dude

Hãy vui vẻ

Hãy vui vẻ

về Hãy vui vẻ

Đừng lo lắng, hãy vui vẻ! Tất cả những mặt cười này đều đã từng là những khuôn mặt hạnh phúc. Bạn có thể giúp chúng trở nên hạnh phúc trở lại không? Hãy gỡ rối cho những khuôn mặt buồn để chúng có thể cười trở lại. Một số sẽ mắc kẹt với nhau, số khác sẽ mắc kẹt trong những vòng tròn. Tất cả những gì mà chúng thực sự muốn, là được vui vẻ trở lại.