back to home dude

Hãy để tình yêu là năng lượng của bạn

Hãy để tình yêu là năng lượng của bạn

về Hãy để tình yêu là năng lượng của bạn

Trong trò chơi này bạn sẽ đóng vai Robbie. Hãy cố gắng gặp gỡ 5 cô gái trong mỗi màn chơi.