back to home dude

Hãy băng qua đường

Hãy băng qua đường

về Hãy băng qua đường

Tất cả mọi người đều muốn băng qua đường một cách an toàn. Bạn có thể giúp họ chứ? Hãy cẩn thận vì có rất nhiều xe ô tô và xe tải và chúng không hề cẩn thận. Chúng tôi không hề muốn có bất cứ tai nạn nào xảy ra.