back to home dude

Hater Wars

Hater Wars

về Hater Wars

Bạn là lính trong cuộc chiến hiện đại trên chiến trường. Bạn có thể loại bỏ những kẻ thù trong thời gian nhanh nhất và nhớ là chỉ có một người xuất sắc.