back to home dude

Hạt Nhân

Hạt Nhân

về Hạt Nhân

Phá hủy càng nhiều hạt nhân càng tốt.