back to home dude

Hard Way

Hard Way

Về Hard Way

Đi qua thế giới vô hạn bằng cách vượt qua tất cả những chướng ngại vật! Lăn tròn, nhảy, kích hoạt những cây cầu, đánh bại những kẻ thù! tất cả mọi thứ sẽ tự động biến mất nếu bạn nhấp vào nút hành động!