back to home dude

Hấp thụ

Hấp thụ

Về Hấp thụ

Hãy cố gắng đến được lối ra...nhanh nhất mà bạn có thể. Với khẩu súng đặc biệt của bạn, bạn có thể hút được tất cả mọi thứ.