back to home dude

Hào nhoáng Giáng Sinh

Hào nhoáng Giáng Sinh

về Hào nhoáng Giáng Sinh

Dùng chuột vi tính để di chuyển các hàng sao cho 3 hình cùng nằm trên đường thẳng dọc và làm cho chúng biến mất. Tiếp tục tiến độ và ghi điểm đến khi hết giờ!