back to home dude

Hansel và Gretel

Hansel và Gretel

Về Hansel và Gretel

Hansel và Gretel đang bị lạc trong một khu rừng quỷ dữ. Những mạng nhện, những con mèo và chim đáng sợ sẽ không để họ về nhà một cách dễ dàng. Giúp Hansel và Gretel thu thập những chiếc bánh gừng. Và đừng quên thu thập những quả táo, chúng cũng rất quan trọng. Những quả táo sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ đưa được họ về nhà chứ?