back to home dude

Hanna's Sweet Puppies

Hanna's Sweet Puppies

về Hanna's Sweet Puppies

Hãy giúp Hanna một tay chăm sóc những chú chó của cô ta! Để ý xem mỗi chú chó cần gì và đưa cho chú đầy đủ thức ăn và nước uống! Nếu bạn thể hiện càng tốt trong trò chơi này, bạn sẽ được chăm sóc càng nhiều chó hơn!