back to home dude

Hanna In A Choppa 2

Hanna In A Choppa 2

về Hanna In A Choppa 2

Ngồi vào chiếc máy bay trực thăng của bạn, dĩa bay hoặc bất kỳ 9 phương tiện đi lại để vượt qua mỗi cấp độ. Hoàn tất trò chơi này để tiếp tục đến một vùng đất khác. Bạn cũng có thể trả lời những câu hỏi đặc biệt để mở ra những nhân tố khác.