back to home dude

Hành trình của Santa

Hành trình của Santa

về Hành trình của Santa

Hãy đưa ông Santa lên trên trời và cố giành điểm cao nhất. Nếu bạn uống đủ rượu trong cú nhảy, bạn sẽ có được khả năng tăng tốc tạm thời. Sau mỗi lần thử, bạn có thể mua đồ mới.