back to home dude

Hành Trình Chèo Thuyền

Hành Trình Chèo Thuyền

về Hành Trình Chèo Thuyền

Mọi thứ có thể trở nên khó khăn trong một cuộc chèo thuyền. Dòng nước hẹp lại, bạn bơi nhanh hơn và nước chảy xiết hơn. Hãy ngồi vào thuyền của bạn và bắt đầu cuộc hành trình. Thu thập thật nhiều vịt và hãy cố gắng sống sót lâu nhất có thể. Bạn càng đi xa hơn, bạn càng mở khóa được nhiều lối đi hơn.