back to home dude

Hành Tinh Noevo 1

Hành Tinh Noevo 1

Về Hành Tinh Noevo 1

Bạn đang ở trên một hành tinh lạ với những sinh vật nguy hiểm, hãy bảo vệ bản thân và tiêu diệt tất cả chúng!