back to home dude

Hành tinh khác 2

Hành tinh khác 2

về Hành tinh khác 2

Bạn phát điên về những viên kim cương và trò chơi này sẽ cho bạn kim cương rất dễ dàng. Điều duy nhất bạn phải làm là sửa đường để bạn không bị rớt xuống dung nham và hãy coi chừng những con vật và hoa xung quanh.