back to home dude

Hành tinh cổ đại

Hành tinh cổ đại

Về Hành tinh cổ đại

Hành tinh cổ đại này, cái nôi của sự trưởng thành của dải ngân hà, đang bị xâm chiếm bởi người ngoài hành tinh! Dùng những kỹ thuật siêu đẳng của bạn và loại bỏ tất cả kẻ thù!