back to home dude

Hành Tinh Boonie

Hành Tinh Boonie

Về Hành Tinh Boonie

Tạo một Boonie độc đáo và đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới bí ẩn của Hành Tinh Boonie! Đưa Boonie của bạn lên những cấp độ cao hơn, dạy nó những kỹ năng mới, và chơi với nó bất cứ lúc nào bạn muốn! Cho ăn, tắm rửa và chọn trang phục cho bất kỳ Boonie nào mà bạn tìm thấy. Bạn có thể sưu tập tất cả chúng và tạo thành một gia đình Boonie lớn không? Bạn và những người bạn của mình sẽ có rất nhiều niềm vui trong việc khám phá thế giới tuyệt vời của Hành Tinh Boonie!