back to home dude

Hành Hạ iPhone

Hành Hạ iPhone

Về Hành Hạ iPhone

Anh chàng này chắc chắn rất ghét những sản phẩm của Apple. Anh ta có rất nhiều vũ khí. Đã đến lúc để tiêu diệt chiếc Iphone. Hãy hành hạ chiếc iPhone.