back to home dude

Hang Động băng đá

Hang Động băng đá

về Hang Động băng đá

Giúp người tuyết đi về hang đá. Cẩn thận những cột băng rơi xuống, chúng rất nguy hiểm cho người tuyết.