back to home dude

Hands of War 2 Expanded

Hands of War 2 Expanded

về Hands of War 2 Expanded

Viên đá hình tim đang bị đánh cắp. Hãy bắt tay vào lùng sục những mảnh vỡ để kết nối viên đá hình tim này lại. Đây là cách để giúp cho thế giới thanh bình.