back to home dude

Hammering Halloween

Hammering Halloween

về Hammering Halloween

Ngay sau khi quả bí ngô rơi xuống, bạn sử dụng chuột để quất nó ra xa! Khoảng cách càng xa và càng nhiều vật thể mà nó đụng vào, bạn sẽ đạt được càng nhiều điểm!