back to home dude

Hammer Ball

Hammer Ball

về Hammer Ball

Đu đưa cây búa khổng lồ và đánh vào những kẻ thù người máy. Đừng quên tập hợp bất cứ cái gì họ đánh rơi để nâng cấp cho người máy của bạn và cũng là vũ khí của suốt chặng đường.