back to home dude

Hair Mania 2

Hair Mania 2

về Hair Mania 2

hoàn thành công việc của bạn bằng cách sử dụng những món đổ khác nhau chỉ ra phía dưới màn hình! Nhặt lấy một trong những vật thể này và di chuyển đúng để tóc của khách hàng mọc ra!