back to home dude

Hai mươi lăm

Hai mươi lăm

về Hai mươi lăm

Bạn đã sẵn sàng cho một thử thách? Di chuyển các khối và đẩy hai khối có cùng số đến cạnh nhau để tăng tổng số. Bạn sẽ đạt được đến số 25 chứ?